ஆங்கிலம் English
ஒரு முறை பாலிஸ்டர் தையல் திட்டு
21% ரேயான் எம்பிராய்டரி Threads
உலோக யான்கள்
நூல் யான்கள்
பருத்தி நூல்கள்

பத்தொன்பது சதவிகிதம் பாலிஸ்டர் தையல் Thread வண்ண அட்டை

ஏறத்தாழ 25% ரேயான் எம்பிராய்டரி திரிக்கப்பட்ட வண்ணம் அட்டை

பிராண்ட்

  

இப்போது விசாரணை
1000 எழுத்துக்கள் விட்டு
கோப்புகளைச் சேர்க்கவும்

காப்புரிமை © 2013-இல்

NINGBO MH YARN மற்றும் ஏழை FACTORY.